Nieuwe subsidie voor particuliere woningeigenaren!

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport bij ons aan. Ook hiervoor kunt u €150,- subsidie krijgen.
Wilt u weten aan welke voorwaarde u dient te voldoen, zie de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner/voorwaarden